AUT. KLOAKMESTER THOMAS NØRGÅRD APS

Direktør og indehaver Thomas Nørgård, Thomas Nørgård ApS udtaler:

”Kompaktlæsseren fra Pitbull opleves simpelthen som en god og stærk maskine”.
 

Thomas Nørgård fortsætter: ”Når vi er ude at løse entreprenør- og kloakeringsopgaver, er det sjældent, at forholdene er ens i forhold til undergrundens sammensætning og terrænets udformning. Derfor stiller vi store krav til de maskiner, vi anvender til at flytte forskellige former for materialer. Uanset om det kræver flytning af sand, jord eller fliser, så kræver det en fleksibel og robust maskine, der står stabilt selv ved løft af tunge materialer – uanset underlag og terræn. Den første gang, jeg så maskinen, var hos Daugbjerg Maskiner, og jeg så straks, at maskinen var anderledes end andre. I dag har vi 2 maskiner, der kører uden problemer.
 
Med 60 medarbejdere og opgaver fordelt over hele landet er det en stor fordel at have kompakte og fleksible maskiner til rådighed. Pitbull-kompaktlæsserne er nemme at transportere – netop fordi de er bygget kompakte og stærke. Og så holder grej, der er bygget i en god kvalitet, bare længere og til meget mere”, slutter Palle Loft.
 

Thomas Nørgård ApS løser bygge- og anlægsopgaver med hovedvægten på planerings-, støbnings- og kloakeringsopgaver over hele landet. Til dette hører også en hel del TV-inspektion samt spuling af kloaksystemer. Både ved nyetablering og ved renovering af kloaksystemer kræves, at arbejdet udføres hurtigt og effektivt for at sikre den bedste økonomi ved projektet, til glæde for både entreprenør og kunde. Det stiller store kvalitetskrav til udstyr og maskiner – noget som Thomas Nørgård løbende forbedrer og optimerer.