AUT. KLOAKMESTER THOMAS NØRGÅRD APS

VD och ägare Thomas Nørgård, Thomas Nørgård ApS, säger:

”Kompaktlastaren från Pitbull upplevs helt enkelt som en bra och stark maskin”.
 

Thomas Nørgård fortsätter: ”När vi löser entreprenad- och avloppsprojekt är det sällan som förhållandena är likadana när det gäller underlagets sammansättning och terrängens form. Därför ställer vi höga krav på de maskiner vi använder för att flytta olika typer av material. Oavsett om det kräver flyttning av sand, jord eller plattor så kräver det en flexibel och robust maskin som står stabilt även vid lyft av tungt material – oavsett underlag och terräng. Första gången jag såg maskinen var hos Daugbjerg Maskiner och jag såg direkt att maskinen var annorlunda än andra. Idag har vi två maskiner som körs utan problem.

Med 60 anställda och projekt över hela landet är det en stor fördel att ha kompakta och flexibla maskiner tillgängliga. Pitbull-kompaktlastarna är enkla att transportera – just för att de är byggda kompakta och starka. Och sedan håller utrustning som är byggd i god kvalitet bara längre och för mycket mer ”, avslutar Palle Loft.

Thomas Nørgård ApS löser bygg- och anläggningsprojekt med huvudfokus på planerings-, gjutnings- och avloppsprojekt över hela landet. Detta innefattar också mycket TV-inspektion samt spolning av avloppssystem. Både vid nyinstallation och vid renovering av avloppssystem krävs att arbetet utförs snabbt och effektivt för att säkra den bästa ekonomin i projektet, till fördel för både entreprenör och kund. Det ställer höga kvalitetskrav på utrustning och maskiner – något som Thomas Nørgård löpande förbättrar och optimerar.